serwis laptopow wroclaw Serwis laptopów WrocławNaprawa notebooków we Wrocławiu kontakt

Dyrektywa RoHS

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe przedstawia Dyrektywę RoHS.

Oszacowano, że każdy mieszkaniec 15 krajów Unii Europejskiej wytwarza ok. 23 kg odpadów elektronicznych i elektrycznych w ciągu roku. Jeśli się zważy, że w Europie mieszka 350 min ludzi, to rocznie powstaje 8.05 min ton odpadów, które muszą być zagospodarowane, a na 2012 r. prognozuje się nawet wzrost ilości od­padów do 12 min ton. Ta gwałtownie zwiększająca się ilość odpadów elektronicz­nych, składowanych na wysypiskach municypalnych, skłoniła Parlament Europejski i Radę do ogłoszenia dwóch dyrektyw: RoHS (2002/95AVE on the restriction of the use of certain bazardons substances in electrical and electronic equipment), o ograniczeniu wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym nie­których substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko) oraz WEEE (2002/96AVE on waste electric and electronic equipment), o odpadach zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ogólnym celem tych przepisów jest takie projektowanie i wytwarzanie wyrobów, które ułatwi odzysk materiałów i energii po zakończeniu życia wyrobów oraz pozwoli na bezpieczną utylizację po­zostałości. Podstawą prawną dyrektywy RoHS jest art. 95 traktatu, a dyrektywy WEEE art. 175 traktatu.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Rachunkowe Access

 

 


A&D Serwis Sp. z o.o. S.k., ul. Długosza 33, 51-162 Wrocław
infolinia: 0801 011 104, tel. +48 71 782 11 51, 71 787 23 01, 71 787 23 02

Wpisz kod z obrazka

ImięNazwisko
TelefonE-mail
Treść