serwis laptopow wroclaw Serwis laptopów WrocławNaprawa notebooków we Wrocławiu kontakt

Dokumenty dotyczące dyrektywy RoHS

A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe przedstawia dokumenty dotyczące dyrektywy RoHS.

Dyrektywa została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę w dniu 27.01.2003 roku. i ogłoszona w dzienniku unijnym 13.02.2003 roku. Od tej chwi­li państwa należące do Unii miały 18 miesięcy, tj. do 13 08 2004 roku. na do­stosowanie prawa krajowego do prawa unijnego. Okres dostosowawczy wynikał z istnienia różnic w prawie lub środkach administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymagań dyrektywy, co mogłyby stworzyć wadliwe funkcjono­wanie rynku wewnętrznego Wspólnoty z powodu barier handlowych czy nierów­nych warunków konkurencji. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nastąpiło dostosowanie prawa polskiego do unijnego i dyrektywa RoHS została wprowadzona rozporządzeniem ministra gospo­darki i pracy z dnia 6 października 2004 r. „w sprawie szczegółowych wymagań do­tyczących ograniczenia wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji mogących negatywnie oddziaływać na środowisko".

Oprócz zasadniczego dokumentu: 2002/95/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w latach 2005 i 2006 wydano 7 dokumentów uzupełniających, tj.: ustano­wiono maksymalne wartości koncentracji niebezpiecznych substancji w sprzęcie elek­trycznym i elektronicznym, wyłączono deka-BDE (czyli eter dekabromodifenylowy), ołów z osłon i panwi łożysk wykonanych z brązu i ołowiu, wprowadzono dodatkowe zmiany w załączniku dotyczącym wyłączeń kadmu i ołowiu, ołowiu w szkle kryszta­łowym czy chromu.

Ostatecznym dokumentem obowiązującym w kraju, uwzględniającym wszystkie po­prawki i uzupełnienia do dyrektywy RoHS jest rozporządzenie ministra gospodarki z dnia 27 marca 2007 r.. które ukazało się w Dzienniku Ustaw Nr 69. poz. 457.

Wszystkie dokumenty związane z dyrektywą RoHS dostępne są na stronie interne­towej Ministerstwa Gospodarki. A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe zaprasza do zapoznania się z pełną dokumentacją na stronie: http://www.mg.gov.pl.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Rachunkowe Access

 

 


A&D Serwis Sp. z o.o. S.k., ul. Długosza 33, 51-162 Wrocław
infolinia: 0801 011 104, tel. +48 71 782 11 51, 71 787 23 01, 71 787 23 02

Wpisz kod z obrazka

ImięNazwisko
TelefonE-mail
Treść