serwis laptopow wroclaw Serwis laptopów WrocławNaprawa notebooków we Wrocławiu kontakt

Oświadczenie Klienta

Firma/Imię Nazwisko, adres                                                                                                                    Miejscowość Data  

……………………………………………                                                                                                              …………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

Nip:  ……………………………………

 

 

 

                                                                

                                                                          Oświadczenie Klienta Wzór

 

 

 

                       Dotyczy jedynie klientów którzy życzą sobie otrzymać zwrot wymienionych podzespołów podczas procesu naprawy. 

 

      

     Świadom faktu oraz pouczony przez pracownika firmy A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe, że odebrane przeze mnie podzespoły elektroniczne wymienione podczas procesu naprawy w większości mogą zawierać szkodliwe i niebezpieczne substancje między innymi takie jak: ołów, kadm, rtęć, chrom, polibromowane bifenyle, polibromowne  etery difenylowe. Wymienione podzespoły odbieram wyłącznie na swoją odpowiedzialność oraz własne życzenie. Tym samym oświadczam, że zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą sposobu postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym która wyraźnie określa obowiązki użytkownika sprzętu: (Uświadomiony przez wprowadzającego sprzęt użytkownik zobowiązany jest do oddania zużytego sprzętu zbierającemu i do przestrzegania nieumieszczania zużytego sprzętu wraz z innymi odpadami.)  nie wprowadzę oddanych mi podzespołów elektronicznych do odpadków komunalnych. Zużyte podzespoły elektroniczne zostaną przekazane przeze mnie specjalistycznym zakładom zajmującym się recyklingiem oraz utylizacją substancjami szkodliwymi oraz niebezpiecznymi.

 

 

 

 

 

Data oraz czytelny podpis.

 

…………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Rachunkowe Access

 

 


A&D Serwis Sp. z o.o. S.k., ul. Długosza 33, 51-162 Wrocław
infolinia: 0801 011 104, tel. +48 71 782 11 51, 71 787 23 01, 71 787 23 02

Wpisz kod z obrazka

ImięNazwisko
TelefonE-mail
Treść