Regulamin

Regulamin Firm: A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe Sp. z o.o. Sp. k. A&D Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe Sp. z o.o.

1. Na naprawiony sprzęt udzielona zostaje 24 miesięczna gwarancja w przypadku wymian napędów optycznych, dysków i pamięci operacyjnej, 12 miesięczna gwarancja w przypadku wymian matryc w laptopach, monitorach oraz wymian akumulatorów w zasilaczach awaryjnych UPS, 6 miesięczna gwarancja w przypadku napraw laptopów ( z wyłączeniem lutowania komponentów BGA tu obowiązuje 3 miesięczny okres gwarancji ), zestawów komputerowych oraz monitorów, 1 miesięczna gwarancja w przypadku napraw konsoli do gier X- BOX oraz  6 miesięczna dla pozostałego naprawianego w A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe® sprzętu.

2. Wyłączenie 6 miesięcznej gwarancji  i pozostawienie jej na poziomie 3 miesięcy dotyczy wymian komponentów BGA oraz laptopów po zalaniu cieczą.

3. Okres gwarancji liczony jest od ustalonego terminu odbioru sprzętu.

4. Diagnoza, od 1 lipca 2017 roku zostały wprowadzone w dziale elektroniki komputerowej naszej firmie płatne diagnozy. Płatna diagnoza oznacza, że w przypadku rezygnacji z naprawy lub braku możliwości naprawy klient poniesie koszt zgodny z poniższym  wykazem. Jeśli jednak naprawa zakończy się sukcesem koszt ten zostanie wliczony w cenę naprawya) dla laptopów, komputerów, telewizorów, odkurzaczy samojezdnych koszt diagnozy wynosi 80 zł,  b) dla monitorów, tabletów, płyt głównych PC, zasilaczy UPS do mocy 1500 kV koszt diagnozy wynosi 80 zł, c) dla zasilaczy o mocy od 1600 kV do 5000 kV, koszt diagnozy wynosi 100 zł, w przypadku innych urządzeń ceny ustalane są indywidualnie w dniu przyjęcia sprzętu do naprawy. Koszt sporządzenie specjalistycznej opinii dla ubezpieczalni w której zawarte będą informacje o uszkodzeniach jak i możliwych przyczynach wystąpienia uszkodzeń wynosi 150 zł.  

5. Oddanie sprzętu do naprawy jest równoznaczne ze zgodą na naprawę do maksymalnych barierowych cen netto które dla poszczególnych urządzeń kształtują się następująco:

a)  Naprawy laptopów/notebooków, netbooków, robotów sprzątających do kwoty 500 zł,

b)  Naprawa tabletów oraz książek elektronicznych do kwoty 400 zł, Naprawy czasowo zawieszone,

c)  Naprawa projektorów multimedialnych do kwoty 400 zł,

e)  Naprawy zestawów komputerowych do kwoty 500 zł,

g)  Naprawy  płyt głównych do kwoty 500 zł,

h)  Naprawy  monitorów CRT do 19 cali do kwoty 400 zł, powyżej 19 cali do kwoty 500 zł,

i)   Naprawy monitorów LCD do 19 cali 300 zł, powyżej 19 cali do 22 cali 350 zł, powyżej 22 cali 400 zł,

j)   Naprawy monitorów dla przemysłu do kwoty 600 zł,

k)  Naprawy telewizorów LCD do 37 cali 400 zł, telewizorów LCD oraz Plazma powyżej 37 cali 600 zł,  

m)   Naprawy zasilaczy serwerowych do kwoty 600 zł,

p) Naprawy zasilaczy awaryjnych UPS: a) o mocy do 0,7 kVA od kwoty 100 zł, b) o mocy do 1,5 kVA od kwoty 300 zł, c) o mocy do 2,5 kVA od kwoty 500 zł, d) o mocy do 3,5 kVA od kwoty 700 zł ( większe moce cena po oględzinach), e) natomiast w zasilaczach awaryjnych UPS dokonujemy wymiany akumulatorów wraz z usługą kalibracji w ryczałtowej kwocie do 0,7 kVA 80 zł, do 1,5 kVA 100 zł, do 3 kVA 150 zł. Powyżej, cena do uzgodnienia + ceny akumulatorów.

NAPRAWY ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ MEDYCZNEJ I WOJSKOWEJ WYCENIANE SĄ INDYWIDUALNIE PO PRZEPROWADZONEJ BEZPŁATNEJ DIAGNOZIE
W przypadku przekroczenia maksymalnej barierowej ceny naprawy klient zostanie poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku braku zgody na dalszą naprawę sprzęt zostaje wydany klientowi zgodnie z kosztami diagnozy podanymi w punkcie 5 regulaminu. Na życzenie klienta wystawiamy również w takim przypadku informację serwisową dotyczącą przeprowadzonej diagnozy, nie dotyczy specjalistycznej informacji dla ubezpieczalni, które są dodatkowo płatne. Jedynie klienci którzy oddali sprzęt do naprawy za pośrednictwem naszego kuriera zobowiązani są do pokrycia kosztów transportu. Co oznacza, że są to koszty 14,5 zł netto (+ 5 zł. za dodatkowe ubezpieczenie o ile zostało ono wybrane) za przesyłkę do 31,5 kg lub 160,00 zł netto w przypadku Europalety w jedną stronę na terenie Polski oraz kosztów zgodnych z aktualnym cennikiem zamieszczonym w zakładce euro serwis dla klientów spoza granic Polski. Niezależnie od wyboru klienta w przypadku zleceń z systemu wysyłkowego na naszej stronie: https://www.aid-serwis.com.pl/wyslij-sprzet/ specjalistyczny sprzęt przemysłowy, medyczny, wojskowy niezależnie od wyboru klienta w dniu zgłoszenia będzie odesłany z dodatkowym ubezpieczeniem na kwotę 50 tys zł w kwocie 39.00 zł netto oraz 160.00 zł netto w przypadku Europalety.

6. W przypadku braku możliwości naprawy sprzętu z przyczyn niezależnych od serwisu: ( brak części zamiennych, uszkodzenie płyty głównej spowodowane delaminacją, wyskerami  itp.) klient może pozostawić sprzęt bezpłatnie w celu utylizacji. Klient zobowiązany jest jedynie do pokrycia kosztów diagnostyki oraz transportu zgodnych z cennikiem w dniu wysłania sprzętu ( dotyczy klientów korzystających z transportu A&D Serwis ).

7. Firma A&D Serwis nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego / Zleceniodawcy za wszelkie pośrednie lub wynikowe szkody, takie jak strata finansowa lub utracony zysk, a także, szkody spowodowane czasową niemożnością wykorzystania urządzeń, czasową utratą możliwości zawierania lub wykonywania umów, utratą potencjalnych możliwości gospodarczych, utratę „goodwill”, koszty przestojów, utratę produkcji lub ograniczenie możliwości produkcyjnych, jak również, za jakiekolwiek pozostałe szkody niezwiązane wprost ze zdarzeniem powodującym szkodę. Firma A&D Serwis nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Produktów, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również jakiekolwiek szkody na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury w ramach której Produkty mają być eksploatowane, w tym w szczególności tych jej elementów, z którymi Produkty mają być połączone.

8. Oddający sprzęt oświadcza, że w przypadku odmowy przyjęcia sprzętu po dokonaniu naprawy (dotyczy klientów którzy wybiorą formę płatności za pobraniem) oraz w przypadku braku wpłaty na konto za wykonaną usługę serwisową w terminie 3 miesięcy (od dnia otrzymania wyceny drogą elektroniczną, dotyczy klientów wybierających formę płatności na konto) jest jego oświadczeniem woli o przeniesieniu prawa własności sprzętu na rzecz serwisu.

9. Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez A&D SERWIS, jednocześnie wyrażam zgodę, w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących aktualnych promocji oraz informacji dotyczących sprzętu zgłoszonego / oddanego do naprawy w A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe® spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, A&D Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe Sp. z o.o..

10. W przypadku braku możliwości naprawy serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu sprzętu uszkodzonego o nieco odmienionych objawach usterki. Wynika to między innymi z faktu, iż większość układów na płytach głównych montowana jest w technologiach SMD, BGA, uBGA, CSP, FLIP CHIP. Wielokrotnie przyczyną pojawienia się usterki są tak zwane zimne luty (mikropęknięcia połączeń lutowanych, lecz dopiero po ich usunięciu może się okazać że na skutek ich powstania doszło do uszkodzenia danego układu, który jest niedostępny na rynku. Kolejnym powodem może być uszkodzenie samego laminatu płyty głównej na skutek delaminacji powłoki uniemożliwiającej poprawne zalutowanie układu BGA .  I w takich właśnie przypadkach z przyczyn niezależnych od serwisu klient może otrzymać nienaprawiony sprzęt o odmienionych objawach usterki.

11. Naprawy Gwarancyjne. Dokładne informacje o okresie udzielanych zawarte zostały w punkcie 1 niniejszego regulaminu. Sprzęt oddany przez klienta w ramach gwarancji udzielanych przez A&D Serwis zostaje naprawiany w możliwie najkrótszym czasie maksymalnie do 14 dni roboczych. Jeśli naprawiana wcześniej usterka jest jednak niemożliwa do usunięcia w okresie trwania gwarancji firma A&D Serwis dokonuje zwrotu kosztów naprawy. Zwrot kosztów naprawy zostanie pomniejszony o koszty diagnozy. W przypadku wystawionej faktury Vat zwrot nastąpi na podstawie podpisanej przez klienta faktury korygującej Vat w możliwie najkrótszym czasie maksymalnie do 31 dni roboczych. W przypadku klientów którzy korektę wysyłają za pośrednictwem poczty lub firmą kurierska czas liczony jest od dnia dostarczenia korekty do siedziby A&D Serwis. 

12. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub programów zawartych na twardych dyskach sprzętu oddanego do naprawy. W związku z tym prosimy przed wysłaniem sprzętu do naprawy o sporządzenie kopii zapasowej danych zawartych na twardych dyskach. Jednocześnie informujemy, że w procesie naprawy nie formatujemy twardych dysków oraz nie usuwamy z nich żadnych danych lub programów. 

13. Oddający sprzęt do naprawy Oświadcza, że dane oraz programy zainstalowane oraz przechowywane na twardym dysku oraz innych przesłanych nośnikach są moją własnością.

14. Podawany 7 dniowy czas naprawy jest terminem orientacyjnym i w przypadku konieczności sprowadzenia części lub komplikacji podczas naprawy termin może ulec zmianie.

15. Świadomi jesteśmy faktu, że nasi klienci zwracane podzespoły elektroniczne wymienione podczas procesu naprawy i tak wprowadzali je później do odpadków komunalnych, zgodnie z dyrektywą WEEE dotyczącą sposobu postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym nie wydajemy uszkodzonych części i podzespołów. Większość  części elektronicznych zawiera szkodliwe i niebezpieczne substancje  między innymi takie jak: ołów, kadm, rtęć, chrom, polibromowane bifenyle, polibromowne  etery difenylowe. W związku z powyższym tylko na specjalne życzenie klienta oraz po wypełnieniu i dołączeniu do wysyłanego do naprawy sprzętu  oświadczenia znajdującego się w zakładce Serwis Ogólnopolski oraz EuroSerwis, zostaną wydane uszkodzone części i podzespoły. W każdym innym przypadku zużyte komponenty zostaną przekazane przez naszą firmę specjalistycznym zakładom zajmującym się recyklingiem. Prosimy aby chęć zwrotu części zamiennych zgłaszać w dniu przyjęcia sprzętu do naprawy. W innym przypadku z automatu zostanie on poddany procesowi segregacji co uniemożliwi jego zwrot.

16. W przypadku wypożyczenia laptopa zastępczego na czas naprawy zostaje wydany klientowi sprzęt z zainstalowanym oryginalnym systemem operacyjnym. Wypożyczający sprzęt oświadcza ,że na powierzonym sprzęcie nie będzie instalował nielegalnego oprogramowania jak również nie będzie wykorzystywał sprzętu do celów niezgodnych z obowiązującymi przepisami. Instalowanie nielegalnego oprogramowania jest zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

17. Firma A&D SERWIS Europejskie Centrum Serwisowe® spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, A&D Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe Sp. z o.o. informuje, iż wyłączne prawa autorskie do serwisu dostępnego pod adresami internetowymi:  http://www.aid-serwis.com.pl , http://www.adserwis.com oraz http://www.aidserwis.pl , autora serwisu, którym jest A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe® spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Wszystkie grafiki, zdjęcia, programy, teksty zawarte na stronach są własnością firmy A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe® spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa lub są wykorzystywane na podstawie zawartych stosownych umów i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim oraz prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. Z 1994r. Nr 24 Poz.83 ze zmianami). Informacje techniczne zawarte na naszych stronach internetowych zostały wykorzystane z książki Lutowanie Bezołowiowe autorek Pani Haliny Hackiewicz oraz Krystyny Bukat, zgodnie z umowa zawartą z wydawnictwem BTC upoważniająca nas do tego typu działań i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy.

18. Powielanie, kopiowanie, duplikowanie, reprodukowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub używanie ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia wydanego przez właściciela Firmę A&D SERWIS Europejskie Centrum Serwisowe® spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, A&D Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe Sp. z o.o. jest zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
Znaki firmowe i towarowe firm znajdujące się w reklamach umieszczanych na stronach internetowych niniejszego serwisu mają jedynie charakter informacyjny i są własnością danych firm i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy.

19. Znak towarowy A&D SERWIS Europejskie Centrum Serwisowe® spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa  został zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP i podlega ochronie prawnej na mocy ustawy.

20. Informujemy, iż korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników w celu poprawy jakości i funkcjonalności naszej strony. Korzystanie z naszego serwisu, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza akceptację stosowania plików cookies.

21Informacja o Państwa danych

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami związanymi z wejściem rozporządzenia określanego jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

 

Korzystanie z usług naszej firmy oraz wyrażenie zgody poprzez zaznaczenie pola „zgadzam się”. ( dotyczy zgłoszeń poprzez formularz Internetowy ) Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę ( wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail podany na naszych stronach internetowych ).

 

Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować o przetwarzaniu Państwa danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało po dniu 25 maja 2018 roku.

O jakich danych mówimy?

Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności naszego serwisu w tym zapisywanych w plikach cookies.

Kto będzie administratorem Twoich danych?

Administratorami Twoich danych będzie nasza Firma to znaczy wszystkie podmioty z grupy kapitałowej oraz wszelkie podmioty z nią powiązane i od niej zależne, zarówno osobowo, jak i kapitałowo, bezpośrednio lub za pośrednictwem innych podmiotów, których aktualna lista dostępna na naszej stronie internetowej, oraz nasi Zaufani partnerzy.

Dlaczego chcemy przetwarzać Państwa dane?

Przetwarzamy te dane w celach opisanych w naszej polityce, między innymi aby:

dopasować treści stron i tematykę materiałów do Państwa zainteresowań,

zapewnić Państwu większe bezpieczeństwo usług, w tym aby wykryć boty, oszustwa i nadużycia,

pokazywać Ci reklamy dopasowane do Państwa potrzeb i zainteresowań,

dokonywać pomiarów, które pozwalają nam udoskonalać nasze usługi. Natomiast dane  zapisane w naszych systemach  służyć nam będą jedynie do celów księgowych.

Komu możemy przekazać Państwa dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądy lub organy ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.

Jakie macie Państwo  prawa w stosunku do swoich danych?

Macie Państwo prawo do żądania dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie Państwo także wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgłosić sprzeciw oraz skorzystać z innych praw.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania Pańśtwa danych?

Każde przetwarzanie Państwa danych musi być oparte na właściwej, zgodnej z obowiązującymi przepisami, podstawie prawnej. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych w celu świadczenia usług jest niezbędność do wykonania umów o ich świadczenie (tymi umowami są zazwyczaj regulaminy lub podobne dokumenty dostępne w usługach, z których Państwo korzystacie). Z kolei podstawą prawną dopasowywania treści usług do Twoich zainteresowań, zapewnienie ich bezpieczeństwa oraz pomiary i ich udoskonalanie, jak również marketing własny naszej firmy jest tzw. uzasadniony interes administratora. Przetwarzanie Państwa danych w celach marketingowych naszych klientów, w tym profilowanie oraz w celach analitycznych będzie odbywać się na podstawie Państwa dobrowolnej zgody, którą wyrażacie Państwo oddając sprzęt do naprawy w naszej firmie lub zaznaczając przycisk „zgadzam się”, znajdujący się w serwisie wysyłkowym.

 

W związku z powyższym, korzystanie z usług naszej firmy jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie w celach marketingowych, w tym profilowanie oraz celach analitycznych, Państwa danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Państwa ze stron internetowych, serwisów i innych funkcjonalności naszej Firmy, w tym zapisywanych w plikach cookies przez Naszą Firmę i Zaufanych Partnerów również po rozpoczęciu obowiązywania RODO (czyli po 25 maja 2018 roku).

Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne i możecie Państwo je wycofać w dowolnym momencie z tym, że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej wycofaniem.

 

21. Wszystkie spory prawne których nie będzie można rozwiązać w sposób polubowny będa prowadzone przez D.A.S. Towarzystwo Ubezpieczeń Ochrony Prawnej S.A. w którym to na podstawie zawartej umowy A&D SERWIS Europejskie Centrum Serwisowe®spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, A&D Serwis PRO Europejskie Centrum Serwisowe Sp. z o.o. jest chronione Polisą Ochrony Prawnej Firmy.

 

Wyślij sprzęt do naprawy