serwis laptopow wroclaw Serwis laptopów WrocławNaprawa notebooków we Wrocławiu kontakt

Umowa serwisowa

UMOWA SERWISOWA
 1. Na naprawiony sprzęt udzielona zostaje 24 miesięczna gwarancja w przypadku wymian napędów optycznych, dysków i pamięci operacyjnej, 12 miesięczna gwarancja w przypadku wymian matryc w panelach operatorskich, laptopach, monitorach oraz wymian akumulatorów w zasilaczach awaryjnych UPS, 6 miesięczna gwarancja w przypadku napraw elektroniki dla medycyny i przemysłu, laptopów ( z wyłączeniem lutowania komponentów BGA tu obowiązuje 3 miesięczny oktes gwarancji ), zestawów komputerowych oraz monitorów, 1 miesięczna gwarancja w przypadku napraw konsoli do gier X- BOX oraz  3 miesięczna dla pozostałego naprawianego w A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe®.
 2. Okres gwarancji liczony jest od ustalonego terminu odbioru sprzętu.
 3. Oddanie sprzętu do naprawy jest równoznaczne ze zgodą na naprawę: elektroniki dla medycyny i przemysłu do 1000zł, zestawów komputerowych do kwoty 200 zł, notebooków do kwoty 400 zł, kart graficznych do kwoty 150 zł, płyty głównych do kwoty 100 zł, monitorów CRT do 19" do kwoty 150 zł, powyżej do kwoty 200 zł, monitorów LCD do 19" do kwoty 200 zł, powyżej do 250 zł. Telewizorów do 19" do kwoty 300zł, powyżej 19" oraz wszystkich telewizorów plazmowych do kwoty 500zł. Zasilaczy awaryjnych ups do kwoty 150 zł. Podane ceny są cenami netto.
 4. Diagnoza, od 1 lipca 2017 roku zostały wprowadzone w dziale elektroniki komputerowej naszej firmie płatne diagnozy. Płatna diagnoza oznacza, że w przypadku rezygnacji z naprawy lub braku możliwości naprawy klient poniesie koszt zgodny z poniższym  wykazem. Jeśli jednak naprawa zakończy się sukcesem koszt ten zostanie wliczony w cenę naprawy. a) dla laptopów, komputerów, telewizorów, odkurzaczy samojezdnych koszt diagnozy wynosi 80 zł,  b) dla monitotów, tabletów, płyt głównych PC, zasilaczy UPS do mocy 1500 kV koszt diagnozy wynosi 50 zł, c) dla zasilaczy o mocy od 1600 kV do 5000 kV, koszt diagnozy wynosi 100 zł, w przypadku innych urządzeń ceny ustalane są indywidualnie w dniu przyjęcia sprzętu do naprawy. 
 5. W przypadku przekroczenia maksymalnej ceny naprawy klient zostaje poinformowany telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W przypadku braku zgody na dalszą naprawę sprzęt zostaje odesłany do klienta zgodnie z kosztami opisanymi w punkcie 4 diagnozy wraz z  kosztami transportu w wysokości 14,5 zł netto wysyłka oraz 14.50 zł netto dostawa o ile nastąpiła za pośrednictwem naszego kuriera + ewentualne dodatkowe koszty wybranego przez klienta ubezpieczenia.
 6. Oddający sprzęt oświadcza, że w przypadku odmowy przyjęcia sprzętu po dokonaniu naprawy (dotyczy klientów którzy wybiorą formę płatności za pobraniem) oraz w przypadku braku wpłaty na konto za wykonaną usługę serwisową w terminie 6 miesięcy (od dnia otrzymania wyceny drogą elektroniczną, dotyczy klientów wybierających formę płatności na konto) jest jego oświadczeniem woli o przeniesieniu prawa własności sprzętu na rzecz serwisu.
 7. Zgodnie z treścią Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz.883) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez A&D SERWIS, jednocześnie wyrażam zgodę, w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204), na otrzymywanie pocztą elektroniczną informacji dotyczących sprzętu zgłoszonego / oddanego do naprawy w A&D SERWIS.
 8. W przypadku braku możliwości naprawy serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu sprzętu uszkodzonego o nieco odmienionych objawach usterki. Wynika to między innymi z tego, iż większość układów na płytach głównych montowana jest w technologii SMD oraz BGA. Wielokrotnie przyczyną pojawienia się usterki są tak zwane zimne luty, lecz dopiero po ich usunięciu może się okazać że na skutek ich powstania doszło do uszkodzenia danego układu. I w takim właśnie przypadku w wyniku braku dostępu do danej części klient może otrzymać nienaprawiony sprzęt o odmienionych objawach usterki.
 9. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych lub programów zawartych na twardych dyskach sprzętu oddanego do naprawy. W związku z tym prosimy przed wysłaniem sprzętu do naprawy o sporządzenie kopii zapasowej danych zawartych na twardych dyskach.
 10. Firma A&D Serwis nie ponosi odpowiedzialności wobec Kupującego / Zleceniodawcy za wszelkie pośrednie lub wynikowe szkody, takie jak strata finansowa lub utracony zysk, a także, szkody spowodowane czasową niemożnością wykorzystania urządzeń, czasową utratą możliwości zawierania lub wykonywania umów, utratą potencjalnych możliwości gospodarczych, utratę „goodwill”, koszty przestojów, utratę produkcji lub ograniczenie możliwości produkcyjnych, jak również, za jakiekolwiek pozostałe szkody niezwiązane wprost ze zdarzeniem powodującym szkodę. Firma A&D Serwis nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe z powodu niewłaściwego doboru Produktów, ich niewłaściwego wykorzystania lub użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem bądź instrukcją obsługi i konserwacji, jak również jakiekolwiek szkody na których wystąpienie lub rozmiar wpływ miał stan i właściwości infrastruktury w ramach której Produkty mają być eksploatowane, w tym w szczególności tych jej elementów, z którymi Produkty mają być połączone.
 11. Proponowana forma wysyłki sprzętu za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL jest jedynie naszą propozycją skorzystania z tej formy transportu. Firma DHL jest zewnętrzną niezależną firmą kurierską w związku z powyższym A&D Serwis nie ponosi odpowiedzialności za jej pracę w tym ewentualne szkody transportowe. Sprzęt można dostarczyć do naszego serwisu lub za pośrednictwem dowolnej firmy kurierskiej na swój koszt. W przypadku ewentualnego stwierdzenia uszkodzenia przesyłki w transporcie należy bezwzględnie powiadomić o tym fakcie kuriera i spisać stosowny dokument jakim jest protokół szkody. Wykrycie takiej szkody nie pozbawia klienta obowiązku zapłaty za wykonaną usługę przez firmę A&D Serwis. Zdając sobie sprawę, że klient może mieć znaczne trudności z prowadzeniem procedury reklamacji nasza firma służy pomocą przy prowadzeniu procesu reklamacji dlatego niezwłocznie po spisaniu protokołu szkody należy nas o tym fakcie powiadomić.
 12. Prosimy o dokładne obejrzenie przesyłki przed pokwitowaniem jej odbioru kurierowi po wykonanej naprawie. Szczególnie należy zwrócić uwagę czy przesyłka nie posiada uszkodzeń mechanicznych lub uszkodzenia naszej firmowej taśmy zabezpieczającej z logiem A&D Serwis. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości należy bezwzględnie spisać protokół szkody w obecności kuriera. Wprawdzie ustawowo na zgłoszenie szkody macie Państwo 7 dni to w przypadku kiedy protokół szkody nie zostanie spisany w chwili odbioru przesyłki w obecności kuriera do odbiorcy należy obowiązek udowodnienia, że do uszkodzeń nie doszło po dostarczeniu sprzętu. W praktyce jest to bardzo trudne. Prosimy o staranne zapoznanie się z protokołem szkody. Najistotniejsze punkty to zaznaczenie uszkodzeń zewnętrznych przesyłki oraz zabezpieczeń wewnętrznych o ile takie wystąpiły. Należy dokładnie opisać uszkodzoną zawartość przesyłki jak i jej opakowanie. Prosimy o wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz po spisaniu protokołu powiadomić nas o powstałym zdarzeniu. Niedostosowanie się do powyższych procedur może uniemożliwić pozytywne rozpatrzenie reklamacji za powstałe szkody transportowe. 
 13. Oddający sprzęt do naprawy oświadcza, że dane oraz programy zainstalowane oraz przechowywane na twardym dysku oraz innych przesłanych nośnikach są jego własnością.
 14. Podawany 7 dniowy czas naprawy jest terminem orientacyjnym i w przypadku konieczności sprowadzenia części lub komplikacji podczas naprawy może ulec zmianie.
 15. Każdy klient chcący skorzystać z usług firmy A&D SERWIS zobowiązany jest o dokładne zapoznanie się z warunkami umowy serwisowej oraz jej zaakceptowanie. Oddający sprzęt do naprawy dobrowolnie akceptuje powyższe warunki umowy serwisowej. Jest to jednocześnie umowa, na której podstawie jest świadczona usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki z tego tytułu. Wybranie opcji chcę oddać sprzęt do naprawy za pośrednictwem firmy kurierskiej jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków umowy serwisowej. Wszelkie informacje na temat rosporządzenia określanego jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). dostępne są pod linkiem: http://www.aid-serwis.com.pl/regulamin-serwisu prosimy o dokładne zapoznanie się z ich treścią. W przypadku braku zgody prosimy wybrać opcję chcę opuścić stronę.
 16. Firma A&D SERWIS informuje, iż wyłączne prawa autorskie do serwisu dostępnego pod adresem internetowym http://www.aid-serwis.com.pl, http://www.aidserwis.pl oraz http://www.adserwis.com należą do autora serwisu, którym jest A&D SERWIS. Wszystkie grafiki, zdjęcia, programy, teksty zawarte na stronach podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy o prawie autorskim z dnia 4 lutego 1994 roku (Dz. U. Z 1994r. Nr 24 Poz.83 ze zmianami).
  Powielanie, kopiowanie, duplikowanie, reprodukowanie, przetwarzanie, rozpowszechnianie lub używanie ich w jakikolwiek sposób bez uprzedniego, pisemnego zezwolenia wydanego przez właściciela A&D SERWIS jest zabronione i może spowodować pociągnięcie do odpowiedzialności cywilnej i karnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.
  Znaki firmowe i towarowe firm znajdujące się w reklamach umieszczanych na stronach www niniejszego serwisu są własnością danych firm i podlegają ochronie prawnej na mocy ustawy.
AKCEPTUJĘ WARUNKI UMOWY
CHCĘ ODDAĆ SPRZĘT DO NAPRAWY ZA POŚREDNICTWEM FIRMY KURIERSKIEJ


NIE AKCEPTUJĘ WARUNKÓW UMOWY - CHCĘ OPUŚCIĆ STRONĘ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biuro Rachunkowe Access

 

 


A&D Serwis Sp. z o.o. S.k., ul. Długosza 33, 51-162 Wrocław
infolinia: 0801 011 104, tel. +48 71 782 11 51, 71 787 23 01, 71 787 23 02

Wpisz kod z obrazka

ImięNazwisko
TelefonE-mail
Treść