Luty 15, 2019

Endoskopowa Inspekcja BGA, innowacyjność w naprawach !!!

Nasza firma od 1996 stara się być zawsze o krok przed konkurencją. Jako pierwsi i jedyni w Polsce otrzymaliśmy dotację Unijną z programu Phare 2002 na […]
Luty 15, 2019

Kiedy Reballing a kiedy wymiana ???

Do najczęstszych uszkodzeń w laptopach należą mikropęknięcia oraz przerwy powstające:   a) pod układami scalonymi w obudowach BGA widoczne na poniższych zdjęciach. Z lewej strony zdjęcie […]
Luty 15, 2019

Reballing

Stosowana powszechnie technologia montażu układów BGA, do których należą między innymi układy graficzne, mostki północne, mostki południowe, pamięci, układy multi oraz wiele innych zaawansowanych technologicznie układów […]
Luty 15, 2019

Wymiana komponentu BGA

Stosowana powszechnie technologia montażu układów BGA do których należą między innymi układy graficzne, mostki północne, mostki południowe, pamięci, układy multi oraz wiele innych zaawansowanych technologicznie układów […]
Luty 15, 2019

Dlaczego Warto Naprawiać

Z uwagi na wysoki koszt nowych płyt głównych Firma A&D Serwis wykonuje złożone naprawy polegające na wymianie zarówno drobnych elementów elektronicznych typu drc, jak i zaawansowanych […]
Luty 15, 2019

Certyfikaty Autoryzacje

  Firmę A&D Serwis tworzą przede wszystkim ludzie z pasją, dla których wykonywana praca to przede wszystkim przyjemność. Dodatkowym atutem są umiejętności zdobyte w takich międzynarodowych […]
Luty 15, 2019

Badanie skuteczności działania topnika

Metoda meniskograficzna jest dynamiczną metodą pomiaru siły i czasu zwilżania płytek miedzianych z naniesionym topnikiem, zanurzanych w kąpieli lutu o okre­ślonym składzie i w określonej temperaturze. […]
Luty 15, 2019

Zwilżalność podłoży pastami lutowniczymi

Tworzenie prawidłowego połączenia lutowniczego w procesie przetapiania jest zależne od właściwości zwilżających pasty lutowniczej. Zwilżalność informuje o tym, jak dobrze ciecz rozpływa się po powierzchni ciała […]
Luty 15, 2019

Badanie właściwości topników

Metody badania topników szczegółowo opisano w 17 częściach normy PN-EN ISO 9455. Do badania topników przeznaczonych do lutowania wykorzystuje się tylko część metod zalecanych dla topników […]
Luty 15, 2019

Badania ilościowe zawartości halogenków w topniku

Ilościowy pomiar zawartości halogenków w topnikach oznacza się metodami mia­reczkowania, szczegółowo opisanymi w normie ISO PN-EN ISO 9455-6. – metoda A jest metodą potencjometrycznego miareczkowania halogenków […]
Luty 15, 2019

Badania jakościowe na obecność halogenków w topniku

Wolne halogenki w topniku według normy PN-EN ISO 9455-6 oznacza się metodą papierków wskaźnikowych z chromianem srebra, stosuje się ją do wszystkich ro­dzajów topników, z wyjątkiem […]
Luty 15, 2019

Badanie rezystancji powierzchniowej izolacji (SIR)

Rezystancja powierzchniowa izolacji (SIR – Surface Insulation Resistance) jest rezystancją mierzoną między sąsiednimi przewodnikami w warunkach pracy obwodu. Poziom SIR danego wyrobu, np. płytki drukowanej, jest […]
Luty 15, 2019

Badanie kleistości pasty lutowniczej

Kleistość past lutowniczych określa zdolność pasty do utrzymywania podzespołów SMT na podłożu (np. płytki drukowanej) w czasie montażu i podczas procesu luto­wania. Kleistość pasty jest określona […]
Luty 15, 2019

Badanie gęstości topnika

Pomiar gęstości topnika przeprowadza się za pomocą odpowiednio wyskalowanych areometrów. W ściśłe określonej temperaturze. Gęstość dostarczonych topników, o zawartości części stałych <10 % nie powinna się […]
Luty 15, 2019

Badanie lepkości past lutowniczych

Lepkość jest określana ogólnie jako wewnętrzne tarcie płynu wynikające z przy­ciągania się cząstek, które przeciwstawiają się tendencji płynięcia i wyrażona jest w paskalosekundach (Pa s). Pomiar […]
Luty 15, 2019

Właściwości technologiczne past lutowniczych

Badanie właściwości technologicznych past bezołowiowych prowadzi się podobnie jak dla past zawierających stop SnPb według normy PN-EN 61190-1-2 .
Luty 15, 2019

Badanie na zawartość części stałych (nielotnych) topnika

Oznaczenie zawartości składnika nielotnego topników przeprowadza się metodą buliometryczną lub metodą wagową. Metodę ebuliometryczną stosuje się do top­ników ciekłych, które zawierają rozpuszczalniki o względnie wysokiej lotności, […]
Luty 15, 2019

Badania próby korozji miedzi

W próbie korozji miedzi badanym topnikiem, korozja jest wynikiem postępującej reakcji chemicznej między miedzią, spoiwem, a składnikami pozostałości topnika. Próbę korozji miedzi stosuje się do topników […]
Wyślij sprzęt do naprawy