Laboratorium

Luty 15, 2019

Badanie na zawartość części stałych (nielotnych) topnika

Oznaczenie zawartości składnika nielotnego topników przeprowadza się metodą buliometryczną lub metodą wagową. Metodę ebuliometryczną stosuje się do top­ników ciekłych, które zawierają rozpuszczalniki o względnie wysokiej lotności, […]
Luty 15, 2019

Badania próby korozji miedzi

W próbie korozji miedzi badanym topnikiem, korozja jest wynikiem postępującej reakcji chemicznej między miedzią, spoiwem, a składnikami pozostałości topnika. Próbę korozji miedzi stosuje się do topników […]
Wyślij sprzęt do naprawy