Luty 28, 2019

Jak wymienić kartę graficzną w laptopie.

Zachęcamy do obejrzenia materiału dotyczącego wymiany układów graficznych jaki przygotowaliśmy dla was wspólnie z ekipą VideoTesty.pl Materiał dostępny jest pod linkiem:https://www.youtube.com/watch?v=jLdnxpLPN7M Brak regularnej profilaktyki może doprowadzić […]
Luty 27, 2019

A&D Serwis – Apple Certified Mac Technician

Z przyjemnością informujemy, że jesteśmy w grupie firm certyfikowanych przez Apple do napraw komputerów Macbook, Macbook Pro, Macbook Air, IMac, Mac Pro, Mac Mini. Apple Certified […]
Luty 26, 2019

Termografia innowacja metoda bezinwazyjnej lokalizacji usterek.

Innowacyjność w dziedzinie napraw na skalę światową dostępna w A&D. Dzięki stale rozwijającej się współpracy z Politechniką Wrocławską -wydziałem Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki nasz serwis uzyskał […]
Luty 26, 2019

Notatka z wyników postępowania ofertowego nr 1/1.4.A RPOWD/2017

Szanowni Państwo, W wyniku przeprowadzonego postepowania ofertowego , do wykonania zamówienia wybrano ofertę firmy InServices Agnieszka Szafrańska, ul. Piławska 8/1, 50-538 Wrocław. W załącznikunotatka z wyboru […]
Luty 26, 2019

Zapytanie ofertowe nr 1/1.4.A RPOWD/2017

Szanowni Państwo, Przedmiot zamówienia:Stworzenie Wieloletniej strategii biznesowej i krótkoterminowego Planu Rozwoju Eksportu dla firmy A&D SERWIS EUROPEJSKIE CENTRUM SERWISOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA jako […]
Luty 25, 2019

A&D Serwis na Instagramie.

Zachęcamy do śledzenia naszych profili w serwisie Instagram. Codziennie coś nowego, ciekawego, pouczającego. Elektronika Przemysłowa:https://www.instagram.com/adserwis/ Elektronika Komputerowa:https://www.instagram.com/adserwiskomputery/ Życzymy przyjemnego oglądania Grupa A&D Serwis.
Luty 15, 2019

Endoskopowa Inspekcja BGA, innowacyjność w naprawach !!!

Nasza firma od 1996 stara się być zawsze o krok przed konkurencją. Jako pierwsi i jedyni w Polsce otrzymaliśmy dotację Unijną z programu Phare 2002 na […]
Luty 15, 2019

Kiedy Reballing a kiedy wymiana ???

Do najczęstszych uszkodzeń w laptopach należą mikropęknięcia oraz przerwy powstające: a) pod układami scalonymi w obudowach BGA widoczne na poniższych zdjęciach. Z lewej strony zdjęcie endoskopowe […]
Luty 15, 2019

Reballing

Stosowana powszechnie technologia montażu układów BGA do których należą między innymi układy graficzne, mostki północne, mostki południowe, pamięci, układy multi oraz wiele innych zaawansowanych technologicznie układów […]
Luty 15, 2019

Wymiana komponentu BGA

Stosowana powszechnie technologia montażu układów BGA do których należą między innymi układy graficzne, mostki północne, mostki południowe, pamięci, układy multi oraz wiele innych zaawansowanych technologicznie układów […]
Luty 15, 2019

Dlaczego Warto Naprawiać

Z uwagi na wysoki koszt nowych płyt głównych Firma A&D Serwis wykonuje złożone naprawy polegające na wymianie zarówno drobnych elementów elektronicznych typu drc jak i zaawansowanych […]
Luty 15, 2019

Certyfikaty Autoryzacje

Firmę A&D Serwis tworzą przede wszystkim ludzie z pasją dla których wykonywana praca to przede wszystkim przyjemność. Dodatkowym atutem są umiejętności zdobyte w takich międzynarodowych koncernach […]
Luty 15, 2019

Badanie skuteczności działania topnika

Metoda meniskograficzna jest dynamiczną metodą pomiaru siły i czasu zwilżania płytek miedzianych z naniesionym topnikiem, zanurzanych w kąpieli lutu o okre­ślonym składzie i w określonej temperaturze. […]
Luty 15, 2019

Zwilżalność podłoży pastami lutowniczymi

Tworzenie prawidłowego połączenia lutowniczego w procesie przetapiania jest zależne od właściwości zwilżających pasty lutowniczej. Zwilżalność informuje o tym, jak dobrze ciecz rozpływa się po powierzchni ciała […]
Luty 15, 2019

Badanie właściwości topników

Metody badania topników szczegółowo opisano w 17 częściach normy PN-EN ISO 9455. Do badania topników przeznaczonych do lutowania wykorzystuje się tylko część metod zalecanych dla topników […]
Luty 15, 2019

Badania ilościowe zawartości halogenków w topniku

Ilościowy pomiar zawartości halogenków w topnikach oznacza się metodami mia­reczkowania, szczegółowo opisanymi w normie ISO PN-EN ISO 9455-6. – metoda A jest metodą potencjometrycznego miareczkowania halogenków […]
Luty 15, 2019

Badania jakościowe na obecność halogenków w topniku

Wolne halogenki w topniku według normy PN-EN ISO 9455-6 oznacza się metodą papierków wskaźnikowych z chromianem srebra, stosuje się ją do wszystkich ro­dzajów topników, z wyjątkiem […]
Luty 15, 2019

Badanie rezystancji powierzchniowej izolacji (SIR)

Rezystancja powierzchniowa izolacji (SIR – Surface Insulation Resistance) jest rezystancją mierzoną między sąsiednimi przewodnikami w warunkach pracy obwodu. Poziom SIR danego wyrobu, np. płytki drukowanej, jest […]
Luty 15, 2019

Badanie kleistości pasty lutowniczej

Kleistość past lutowniczych określa zdolność pasty do utrzymywania podzespołów SMT na podłożu (np. płytki drukowanej) w czasie montażu i podczas procesu luto­wania. Kleistość pasty jest określona […]
Luty 15, 2019

Badanie gęstości topnika

Pomiar gęstości topnika przeprowadza się za pomocą odpowiednio wyskalowanych areometrów. w ścisłe określonej temperaturze. Gęstość dostarczonych topników, o zawartości części stałych <10 % nie powinna się […]
Luty 15, 2019

Badanie lepkości past lutowniczych

Lepkość jest określana ogólnie jako wewnętrzne tarcie płynu wynikające z przy­ciągania się cząstek, które przeciwstawiają się tendencji płynięcia i wyrażona jest w paskalosekundach (Pa s). Pomiar […]
Luty 15, 2019

Właściwości technologiczne past lutowniczych

Badanie właściwości technologicznych past bezołowiowych prowadzi się podobnie jak dla past zawierających stop SnPb według normy PN-EN 61190-1-2 .
Luty 15, 2019

Badanie na zawartość części stałych (nielotnych) topnika

Oznaczenie zawartości składnika nielotnego topników przeprowadza się metodą buliometryczną lub metodą wagową. Metodę ebuliometryczną stosuje się do top­ników ciekłych, które zawierają rozpuszczalniki o względnie wysokiej lotności, […]
Luty 15, 2019

Badania próby korozji miedzi

W próbie korozji miedzi badanym topnikiem, korozja jest wynikiem postępującej reakcji chemicznej między miedzią, spoiwem, a składnikami pozostałości topnika. Próbę korozji miedzi stosuje się do topników […]
Luty 15, 2019

Główne przyczyny uszkodzenia laptopów

Usterki związane bezpośrednio z niedoskonałością technologiczną montażu BGA, stanowią około 40 % wszystkich usterek. Z uwagi na problematykę lutowania bezołowiowego komponentów BGA tej tematyce na naszej […]
Luty 15, 2019

Uszkodzenia spowodowane pęknięciami pod komponentami BGA

Do najczęstszych uszkodzeń w laptopach należą mikropęknięcia oraz przerwy powstające pod układami scalonymi w obudowach BGA widoczne na poniższych zdjęciach. Z prawej strony zdjęcie endoskopowe przedstawia […]
Styczeń 12, 2019

Nowość !!! Aparatura Rentgenowska oraz Tomograf.

Najnowocześniejsza na świecie jedyna w Polsce aparatura diagnostyczno pomiarowa firmy General Electric dostępna w A&D Serwis. Dzięki owocnej współpracy z Politechniką Wrocławską wydziałem Elektroniki Mikrosystemów i […]
Czerwiec 10, 2018

Zaraza Cynowa

Z powłokami z czystej cyny lub wysokocynowych stopów jest związane zjawisko zarazy cynowej. Czysta cyna, tzw. cyna biała, która jest błyszczącym, ciągliwym metalem w temperaturze pokojowej, […]
Czerwiec 10, 2018

Wady połączeń lutowanych podzespołów typu BGA…

Połączenia lutowane podzespołów typu PBGA, mikroBGA.,CSPS oraz nieobudowanych struktur półprzewodnikowych montowanych techniką flip chip znajdują się pod obudową. Specyfika tych połączeń powoduje, że nie można ich […]
Czerwiec 10, 2018

Zjawisko powstawania Wiskerów

Znanym od wielu dziesiątków lat zjawiskiem związanym z właściwościami cyny jest tworzenie się wiskerów. Obecność wiskerów na cynowych powłokach płytek drukowanych i wyprowadzeń podzespołów jest niekorzystnym […]
Czerwiec 10, 2018

Zjawisko Elektryczności Statycznej

Zjawisko elektryczności statycznej jest jednym z pierwszych poznanych w dziedzinie elektryki. Mimo upływu lat oraz postępu w rozwoju nauki i techniki ten rodzaj elektryczności wymyka się […]
Czerwiec 10, 2018

Prawdy i mity o lutowaniu w technologii BGA

Z informacji ogólnodostępnych w sieci można wyczytać, że do zalutowania układu BGA lub do usunięcia tkz. zimnych lutów wystarczy zwykła stacja czy też dmuchawka Hot Air. […]
Luty 15, 2018

Dyrektywa RoHS

Oszacowano, że każdy mieszkaniec 15 krajów Unii Europejskiej wytwarza ok. 23 kg odpadów elektronicznych i elektrycznych w ciągu roku. Jeśli się zważy, że w Europie mieszka […]
Luty 15, 2018

Dokumenty dotyczące dyrektywy RoHS

Dyrektywa została przyjęta przez Parlament Europejski i Radę w dniu 27.01.2003 roku. i ogłoszona w dzienniku unijnym 13.02.2003 roku. Od tej chwi­li państwa należące do Unii […]
Luty 15, 2018

Zasadnicze postulaty zawarte w dyrektywie RoHS

Dyrektywa RoHS stanowi o tym, że w wytwarzanym i wprowadzanym do obrotu sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, w tym w żarówkach i oprawach oświetle­niowych przeznaczonych do użytku […]
Luty 15, 2018

Wyłączenia z dyrektywy RoHS

Spod restrykcji dyrektywy wyłączone są części zamienne dla sprzętu elektrycz­nego i elektronicznego wprowadzonego do obrotu przed 1 lipca 2006 r. To rów­nież nie jest dla wszystkich […]
Luty 15, 2018

Zgodność z dyrektywą RoHS

Dyrektywa RoHS pozostawia otwartą sprawę oceny i badania na zgodność ze swoimi wymaganiami. Nie wypowiada się. na czym ma polegać „bycie zgodnym” z dyrek­tywą ani kto […]
Luty 15, 2018

Dyrektywa WEEE

Drugą dyrektywą, równolegle wprowadzoną z dyrektywą RoHS 13 lutego 2003 roku przez Parlament Europejski i Radę. jest dyrektywa WEEE (on woste electricol and electronic eąuipmeni), dotycząca […]
Luty 15, 2018

Zjawisko generowania dróg przewodzenia w dielektryku

Specyfika lutowania bezołowiowego powoduje, że znane dotychczas zjawiska, nie­wiążące się bezpośrednio z połączeniem lutowanym, mogą wystąpić w większym nasileniu ze względu na stosowanie materiałów o dużej […]
Luty 15, 2018

Bezpieczeństwo pracy w procesie lutowania bezołowiowego

Ważna informacja dla elektroników hobbystów wykonujących prace związane z lutowaniem w swoich domowych warsztatach. Serwisant jest najbardziej narażony na szkodliwe działanie oparów wydziela­jących się z materiału […]
Luty 15, 2018

Słowniczek pojęć lutowniczych

Aktywator Aktywator stanowi kluczowy element przy zapewnieniu dobrego styku elektrycznego. Pozostaje względnie obojętny w niższych temperaturach, lecz po włożeniu do pieca jest bardzo aktywny i zaczyna […]
Luty 15, 2018

Charakterystyki temperaturowo-czasowe profili lutowniczych

A) Przebieg charakterystyki temperaturowo-czasowej procesu lutowania rozpływowego z profilem e strefie grzania wstępnego wznoszącym się liniowo w górę. B) Przebieg charakterystyki temperaturowo-czasowej procesu lutowania rozpływowego z […]
Luty 15, 2018

Kompatybilność konstrukcji zespotu na płytce drukowanej z lutowaniem

W procesie lutowania rozpływowego należy brać pod uwagę czynniki związane z projektem płytki, które mogą narzucać modyfikację standardowych warunków lu­towania bezołowiowego. Czynniki związane z projektem płytki […]
Luty 15, 2018

Mechanizmy powstawania uszkodzeń połaczeń lutowanych

W celu właściwej interpretacji wyników badań połączeń lutowanych należy dobrze rozumieć mechanizmy mogące powodować uszkodzenie tych połączeń oraz zależność powstawania uszkodzeń od metalurgii stopów. Na przykład […]
Luty 15, 2018

Kierunki zmian w lutowaniu bezołowiowym

Dyrektywa RoHS ma największy wpływ na procesy lutowania, powszechnie sto­sowane w elektronice do łączenia zespołów elektronicznych na płytkach drukowa­nych. Z dniem 1 lipca 2006 roku wdrożenie […]
Luty 15, 2018

Główne przyczyny uszkodzeń zasilaczy awaryjnych UPS

Stosujemy najwyższej światowej jakości żelowe akumulatory w zależności od życzenia klienta z dedykowaną żywotnością producenta 5 lub 12 lat !!! Natomiast podpisanie stałej umowy z dostawcą […]
Luty 15, 2018

Główne przyczyny uszkodzeń komputerów stacjonarnych

Zestawy komputerowe stacjonarne składają się z niezależnych modułów wymienionych poniżej: – Zasilacz – Płyta główna – Procesor – Pamięć – Karta graficzna ( w tańszych wersjach […]
Luty 15, 2018

Głowne przyczyny uszkodzeń elektroniki przemysłowej

Trudno jest jednoznacznie wymienić przyczyny powstawania wad. Uzależnione są one w znacznym stopniu od branży w której są wykorzystywane oraz od panujących warunków. Niemniej jednak wady […]
Luty 12, 2018

Usługi montażu oraz ekspertyz komponentów BGA, uBGA, SMD, gniazd złączy oraz pozostałych elementów elektronicznych.

Z uwagi na coraz większe zainteresowanie ze strony naszych klientów zarówno usługami montażu krótkich serii ukłądów w technologii BGA, uBGA, SMD, gniazd złączy oraz pozostałych elementów […]
Luty 12, 2018

Informacja o Państwa danych: RODO, ORODO, GDPR

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami związanymi z wejściem rozporządzenia określanego jako „RODO”, „ORODO”, „GDPR” lub „Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych”). Korzystanie z usług naszej […]
Luty 12, 2018

Nanocząstki do procesu montażu elektronicznego

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi badaniami wdrażania materiałów zawierających nanocząstki do procesu montażu elektronicznego
Luty 12, 2018

Uszkodzenia sprzętu w niskich temperaturach.

Szanowni Państwo. Zapraszamy Państwa serdecznie do zapoznania się z artykułem związanym z awariami sprzętu w niskich temperaturach, jaki przygotowaliśmy dla portalu Wirtualnej Polski. Grupa A&D Serwis.
Luty 12, 2018

Najnowsze wyniki badań nad termografią

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi wynikami badań na termografią przeprowadzynych we współpracy A&D Serwis oraz Politechniki Wrocławskiej. Pobierz plik pdf.
Luty 12, 2018

Uwaga !!! Szanowni Państwo.

Z uwagi na problemy z dostępnością do komponentów BGA niezbędnych do przeprowadzania napraw kart graficznych do komputerów stacjonarnych, zmuszeni jesteśmy do wycofania tej oferty z usług […]
Luty 12, 2018

Zasilacze Awaryjne UPS, niekontrolowane, niebezpieczne dla zdrowia !?

Zasilacze awaryjne UPS (ang. Uninterruptible Power Supply – Nieprzerywalne Zasilanie Energii). Stosowane są w domach, firmach nie tyko do podtrzymania pracy komputerów stacjonarnych w przypadku braku […]
Luty 12, 2018

A&D Serwis – NAJLEPSZY SERWIS LAPTOPÓW WE WROCŁAWIU

NAPRAWIAMY PROFESJONALNIE TANIO I SZYBKO. Bezpłatna diagnoza, najlepsza gwarancja, super szybkie terminy, najniższe ceny. Sprawdź !!! A&D Serwis Europejskie Centrum Serwisowe® Elektroniki Komputerowej Medycznej i Przemysłowej […]
Luty 12, 2018

Dlaczego nowoczesny sprzęt jest tak awaryjny…

Zapraszamy do zapoznania się z kolejnym artykułem jaki przygotowaliśmy dla naszych klientów oraz czytelników Wirtualnej Polski. Artykuł dotyczy awaryjności laptopów oraz elektroniki użytkowej.
Luty 12, 2018

Zepsuł ci się zasilacz ??? Przemyśl dokładnie zakup nowego !!!

Czy ktoś z was zastanawiał się idąc po zakup nowego zasilacza do swojego laptopa co oferuje nam sprzedawca. Czy jest to produkt oryginalny czy słabej jakości […]
Luty 12, 2018

Najczęstsze Przyczyny Awarii Laptopów

Na pewno wielu z nas zastanawia się dlaczego kupiony laptop, monitor, telewizor itd. zepsuł się zaraz po gwarancji lub nawet w trakcie jej trwania. Dawniej produkty […]
Luty 12, 2018

Akumulatory w laptopach.

Szanowni Państwo. Zachęcamy do zapoznania się z naszym artykułem który ukazał się dziś na portalu WP.PL dotyczącym akumulatorów w laptopach. Z wyrazami szacunku Grupa A&D Serwis.
Luty 12, 2018

KUPIŁEŚ SPRZĘT NA FIRMĘ STRACIŁEŚ PRAWO DO GWARANCJI !!!

Szanowni Państwo Czy zdajecie sobie sprawę, że kupując sprzęt elektroniczny na Firmę tracicie wszystkie prawa do reklamacji.W przypadku usterki pozostaje śmietnik lub kosztowna naprawa.Zastanówmy się czy […]
Luty 12, 2018

Zmowa Żarówkowa, nie daj się !!! BĄDŹ EKO !!!

Nie wyrzucaj uszkodzonego sprzętu !!! Napraw go u nas!!! Każdego dnia na wysypiska trafiają miliony ton złomu elektronicznego. Jak wielki jest to problem obrazuje organizacja wwf. […]
Luty 12, 2017

Jaszczurka przyczyną usterki zasilacza !!!

Naprawą różnego rodzaju zasilaczy zajmujemy się od przeszło 15 lat http://www.aid-serwis.com.pl/naprawa-zasilaczy. W tego typu urządzeniach oprócz wszech obecnego kurzuktóry nie jest specjalnie szkodliwy możnaspotkać się z […]
Luty 12, 2017

A&D Serwis Europejskie Cenrum Serwisowe w prasie

Poniżej przedstawiamy Państwu prezentację naszej Firmy w lipcowym wydaniu dwutygodnika Komputer Świat. Znajdziecie tam Państwo Kupon Rabatowy upoważniający w zależności od wyboru:do 5% rabatu na usługę […]
Wyślij sprzęt do naprawy